Buddhovy narozeniny nebo také Den Buddhy či Vesak (název vycházející z indického měsíce, ve kterém se slaví narození Buddhy) je pro všechny buddhisty významným a důležitým dnem v kalendáři. V tento den se narodila osoba – Buddha – a spolu s ní se zrodilo náboženství buddhismus. V roce 2021 připadají Buddhovi narozeni na 19. květen.

Rozdílné buddhistické kultury po celém světě dle vlastních tradic oslavují narození, osvícení a smrt Buddhy. Datum oslavy se mění, neboť se koná v květnu v době úplňku, který připadá na různé dny v závislosti na tom, kde na zemi žijete. Oslavy jsou mimo jiné časem, kdy se každý buddhista zamýšlí na učením Buddhy a na tím, co to znamená být buddhistou.

Průběh oslav Buddhy

Obvykle se lidé na oslavy připravují úklidem a zdobením svých domů. Chrámy jsou často zdobeny květinami. V den oslav jsou chrámy hojně navštěvovány a buddhisté do nich přinášejí oběti v podobě jídla, květin nebo svíček. Mniši poté zpívají, provádí modlitby a přednáší pro všechny, kteří toho dne chrám navštíví. Speciálním obřadem je „koupání Buddhy“, kdy lidé polévají sochu Buddhy coby projev úcty k němu a jeho učení a oslava nových začátků a očista od negativního smýšlení. Pro mnohé je to příležitost ke konání dobrých skutků nebo k účasti na procesích, při kterých se nosí speciální bílé oblečení. Přátelé a rodiny si často vzájemně posílají přání. Buddhisté se účastní mnoha charitativních akcí, aby pomohli potřebným – je to považováno za způsob, jak šířit štěstí a brát ohled na ostatní. Vyjma společných znaků oslav se každá buddhistická kultura řídí vlastními tradicemi.

Tradice napříč světem

Tibetský buddhismus slaví Buddhovo zrození, osvícení a smrt během svátku Saka Dawa. Skutky vykonané v této době se násobí a Tibeťané tak neváhají darovat žebrákům almužnu a zdržují se pojídání masa. V Jižní Koreji jsou rozsvěcovány lotosové lucerny připomínající chrámy na památku lotosových kroků Buddhy (Příběh narození Buddhy praví, že jakmile se narodil, učinil sedm kroků vpřed a z každého vznikl lotosový květ. Buddha poté všem řekl, že to bylo jeho poslední znovuzrození, a že se stane osvícenou bytostí). Na Srí Lance jsou vyjma různě barevných luceren instalovány elektrické světelné displeje zobrazující různé příběhy ze života Buddhy. V Indonésii buddhisté při návštěvě chrámu Borobudur rozsvěcují a vypouští lucerny do vzduchu. Mimo to se v Indonésii a také v Thajsku vyrábí z papíru a dřeva lucerny, které jsou zavěšovány na domy a stromy. Buddhisté na Tchaj-wanu polévají sochy Buddhy voňavou vodou jako symboliku nového začátku života. V Singapuru se v den narozenin Buddhy vypouští ptáci, což symbolizuje přání, aby všechna stvoření byla svobodná a šťastná. V Číně v tento čas ožívá tradice vytváření velkých barevných draků, kteří jsou neseni ulicemi v průvodu.

Příběh Buddhy

Siddhártha Gautama – Buddha – se narodil v roce 563 př. n. l. a byl synem indického krále. Dlouhá léta žil bezstarostným životem v přepychovém paláci. Když dospěl a založil rodinu, rozhodl se opustit pohodlný palác a poznat život za jeho zdmi. Neviděl nic příjemného – potkával lidí trpící stářím a nemocemi a setkával se se smrtí. Jeho zkušenost ho natolik ovlivnila, že se rozhodl provždy opustit původní a ničím omezovaný život a stát se svatým mužem. Siddhártha putoval šest let starověkou Indií a svůj čas trávil meditacemi a snahou najít skutečné štěstí. Jeho hlavním životním cílem však bylo najít způsob, jak ukončit lidské utrpení. Jednoho dne po šesti letech putování se Siddhártha při meditaci pod fíkovníkem probudil plný radosti, a toho dne se stal známý jako Buddha nebo také Osvícený.