Pokud bychom chtěli srovnat čínský a japonský čajový rituál, čínský nevyžaduje striktní dodržování všech zásad a přináší určitou volnost v jeho modifikaci v závislosti na naší osobnosti. To může vést k jeho větší oblibě a osobnějšímu zážitku. Japonský obřad je založený na striktním dodržený všech předepsaných pravidel. Vyžaduje mnohaleté studium, které učí např. o historii, etiketě, přípravě čaje a podobě vnitřních i vnějších prostor, kde se obřad uskutečňuje.

Čínský čajový rituál Gong Fu Cha

Svoji podobu získal obřad v 16. století za vlády dynastie Ming a císaře Šen-cunga v provincii Fu-ťien. Čím se stával populárnější, tím více pozornosti mu bylo věnováno a tak se přišlo na to, že nejlépe se dá čaj vychutnat, když opakovaně zaléváme čajové lístky v malé konvičce. Cílem čajového rituálu je navození příjemné atmosféry a zážitek z přípravy a popíjení čaje. Není důležité striktní dodržení postupu, hlavní je celkový pozitivní zážitek jak na straně hostitele, tak na straně hosta. Je také způsobem umožňujícím dokonalé poznání a posouzení kvalit čaje.

Čaj pro Gong Fu Cha

Jak je z textu výše patrné, na rituál se používají kvalitní vícenálevové čaje. Nejvíce ideální jsou oolongy a Pu Erhy – vícenálevové čaje s bohatým chuťovým a vonným spektrem. Pro přípravu se používá větší množství čaje a příprava nálevů zpočátku trvá cca 20 vteřin, přičemž dobu přípravy každého dalšího nálevu prodlužujeme (např. o 10 vteřin, v pozdějších fázích výrazně déle, obecně je ale dobré mít daný čaj napitý a umět jej připravit dřív, než jej budeme rituálně chystat před hosty). Tyto čaje také těží z vlastností yixingových konviček, které velmi dobře udržují teplo a umožňují tak dlouhé louhování za konstantní teploty a udržují lístky neustále v teplém prostředí.

Nezbytné i zbytné vybavení pro provedení obřad

K nezbytnému vybavení patří čajové moře, yixingová konvička, misky na pití, čichací souprava a čajové propriety – lopatka, trychtýř a pinzeta. K dalšímu náčiní, kterým můžete svůj obřad vylepšit, patří sléváček, čajová soška, prezentační miska zvaná Cha-He, čajová utěrka a štěteček. Více si o všech proprietách můžete přečíst v článku Sestavte se sadu na čajový rituál Gong Fu Cha.

Jeden z postupů přípravy čaje stylem Gong Fu Cha

1. Do prázdné čajové konvičky nalijeme převařenou vodu. Konvičku tím vyhřejeme a opláchneme. Vodu nalijeme i do šálků a čichátek. Toto je rituál očisty a tepla. Poté vodu vylijeme na čajové moře nebo jí můžeme polévat čajovou sošku, čímž jí vzdáme úctu. 

   

2. Lístky nasypeme na prezentační misku a spolu s pinzetou ji předat hostům, aby si mohli prohlédnout čajové lístky. Následně lístky přesypene do konvičky, naplníme konvičku maximálně do 1/3 čajovými lístky a to pomocí čajové lopatky nebo pinzety dle zvoleného druhu čaje. Velká lopatka je na velké čajové lístky, naopak malá na jemné a menší lístky. Pokud jsme si zvolili malou čajovou konvičku, pomůže nám čajový trychtýř.

3. Čaj zalijeme převařenou vodou tak do poloviny konvičky. Teplotu vody určuje samozřejmě použitý čaj. Po krátké chvíli max. 30 sekund vylijeme na čajovou sošku, čímž ji opět vzdáme úctu. Tento první nálev se podle tradic nepije. Je to rituál očisty čaje a navození vjemu vůně.

  

4. Příprava prvního nálevu je snadná. Čaj jednoduše zalijeme převařenou vodou. Konvičku uzavřeme víčkem a přelijeme ji horkou vodou. Misky rozložíme blízko sebe. Čaj louhujeme cca jednu minutu. Následně čaj slijeme do sléváčku, odkud jej nejdříve nalijeme do vyšší ze dvou misek v čichací sadě – to bude tvořit první setkání s čajem, nejdříve s jeho vůní a následně s jeho chutí. Poté již rozlijeme čaj do větších misek k popíjení čaje. Pokud nemáme sléváček, snažíme se ideálně docílit stejné chuti v každé misce. Nejlépe toho docílíme, naléváme-li krouživým pohybem, obvykle po směru hodinových ručiček, po směru plynutí času.

  

5. Další nálevy opakujeme stejnou metodou, pouze doba louhování se každým nálevem prodlužuje. Pokaždé můžeme trochu z nálevu obětovat čajové sošce a následně štětečkem nálev rozetřít, čímž časem docílíme čajové patiny (pokud bychom nepoužili štěteček, soška by vypadala nevzhledně). Na konci čajového obřadu vyprázdníme konvičku od čajových lístků, které si můžeme prohlédnout a opláchneme všechno nádobí horkou vodou.

  

Jak používat čichátko

Aby si účastníci čajového rituálu lépe vychutnali i vůni, používají se tzv. čichátka. Je to podlouhlý šálek (Wen Xiang Bei), do kterého prvně nalijeme čaj a přiklopíme druhým čajovým šálkem (Cha Bei). Potom tuto dvojici šálků překlopíme a čichátko nadzvedneme. Vzhledem k tomu, že čichátko a šálek mají stejný objem, zaplní se tak šálek čajem. Poté si přičichneme k čichátku. Vůně čaje opravdu vynikne. Teprve pak šálek čaje vypijeme.