Hamsa je starobylý Blízkovýchodní a Severoafrický symbol, a i zároveň amulet znázorňující ruku. Běžně jej můžeme spatřit jako šperk, přívěšek nebo dekoraci na zeď. Ve všech kulturách, které jej používají má společné významové jádro. Je to znak ochrany a přináší svému majiteli štěstí, zdraví a radost. Už samotný název symbolu odkazuje k jeho podstatě. Hamsa v Aramejštině (jeden se semitských jazyků) znamená číslo 5, jako je pět prstů na ruce. Odkazuje také na pět knih Tóry a pět pilířů Islámu. Najdete jej i pod názvy Ruka Fatimy (dcera proroka Mohameda), Ruka Miriam (sestra Mojžíšova). Jak odkazují jeho četná jména, má symbol velký význam jak pro židovskou, tak pro muslimskou populaci. Podobně jako Alláhovo oko se často používá jako amulet a jsou mu přisuzované i podobné vlastnosti, velmi často je součástí zobrazení ruky i oko. Má pak svého majitele chránit proti zlému pohledu plnému záště, nepřejícnosti a zloby.

Jak Hamsa vypadá

Symbol má velmi typický vzhled. Je to otevřená dlaň pravé ruky s pěti prsty. Prostřední tři bývají prodloužené a malíček s palcem často symetrické. Rozevřená je jistě proto, že má symbolizovat otevřenost a upřímnost. Otevřená ruka je symbolem ochrany a požehnání a představuje pozitivní sílu nabitou velkou mocí odvrátit od zlého. Jestliže je zobrazená s prsty směřujícími nahoru, pak představuje především prvek ochranný. Bude-li zobrazená s prsty směřujícími dolů, to pak vyjadřuje požehnání. Roztažené prsty bývají proto, aby odvrátili od zlého a jsou-li sevřeny k sobě má přinášet štěstí. V arabštině KHAMSAH znamená pět prstů ruky, rovněž se tedy vztahuje přímo k ruce. Palec odkazuje k proroku Mohamedovi a ostatní prsty na jeho společníky (dceru Fatimu nositelku pravdy, jejího muže Alího, a syny al-Hasana a al-Husajna). Vzhledem ke svému významu v Arabské kultuře a islámu je jedním ze znaků státu Alžírska.

Úloha symbolu v kultuře

Symbol ruky měl velmi důležitou úlohu v Islámu a Judaismu, ale archeologické vykopávky na Středním Východě dokládají, že obě tato náboženství předchází. V historii se objevilo mnoho symbolů s podobou ruky od Mezopotámie počínaje, přes Egypt, Starověké Kartágo, národ Féničanů a nemusely mít vždy jen náboženský kontext. Ruka Hamsa byla vždy spojována s ženskou entitou a vždy na sebe brala význam ochrany před zlem a neštěstím. V judaismu je to velmi respektovaný symbol, který odkazuje k Boží ruce. Zobrazení ruky Hamsa nalezneme v synagoze i na rituálních předmětech, které se používají během posvátných obřadů. Často se objevuje v kabalistických rukopisech. V židovské kultuře se používá dokonce jako jakési zaříkadlo, my bychom řekli jako „…zaklepat na dřevo…“. Po sobě se zopakuje „Hamsa, Hamsa, Hamsa, tfuj, tfuj, tfuj.“ Zvuk plivání má přitom zahánět smůlu.

S rostoucím zájmem o duchovní cesty judaismu se symbol hamsy značně rozšířil a sekularizoval a stal se spíše módním doplňkem. Jeho popularita je skutečně velká, prodává se nejen jako laciná bižuterie, ale vyrábí jej i luxusní šperkařské společnosti. V posledních letech se také objevuje jako oblíbený symbol aktivistů za mír na Blízkém Východě. Protože RUKA předchází většinu současných náboženství a poukazuje na to, že mají i historicky společný základ a kořeny.

Jak Hamsu používat

Protože se jedná především o ochranný prvek jeho použití nás vede tímto směrem. Můžete je zavěsit do okna, na domovní dveře, nosit jej při sobě jako talisman či šperk. Přesto, že se jedná o východní symbol jeho poslání je veskrze pozitivní a otevřené, proto se může stát i vaším oblíbeným symbolem. Dbejte na to, abyste před výběrem šperku či dekorace měli na pamětí orientaci ruky (s   prsty nahoru či dolů) a na to, zda obsahuje další symbol oka, ryby, hvězdy aj. Potom je to jen na vás.