Počátky břišních tanců

Nejstarší záznamy o břišních tancích se dochovaly na hlíněných deskách Summerů a pocházejí z doby okolo roku 2500 před Kristem. Tehdy se jednalo o rituální tanec před králem. Tanec tančila kněžka představující bohyni plodnosti Innanu. Obřadní tanec sloužil jako zajištění bohaté sklizně.
Další záznamy jsou z doby okolo roku 1800 před naším letopočtem a to z Egyptu. Břišní tanec provozovaly dívky dovážené z Indie a pro své taneční umění sloužily jako učitelky sexu mladých mužů.

Ve starém Řecku a Římě byl břišní tanec vyšším vrstvám na veřejnosti před zraky mužů zakázán. Jedinou výjimkou, byla svatba syna a matka tak dávala souhlas s volbou nevěsty. Prostých lidí se to netýkalo, ti používaly brišní tance k oslavám plodnosti.

V arabských zemích se šířily tance díky kočujícím Cikánkám, které lákaly muže na své erotické služby. Ale i přesto arabské ženy považovaly břišní tance za věc soukromou a intimní a předávaly si jej z generace na generaci. Sloužil výhradně pro manžela. Vyjímkou byly harémy, kdy majitel mohl poručit ženám zatancovat pro významného hosta.
Historie obohatila tance i různými tanečními pomůckami jako jsou závoje, hole, hůlky, činelky i třeba šavle. Již v dávných dobách chovali lidé úctu ke svému tělu a tak břišní tance sloužili k formování těla i fyzické kondice.