Správné skladování čaje je důležité z hlediska zachování původního aroma a chuti a zamezení ztrátě zdraví prospěšných látek. Čaj bychom měli uchovávat mimo působení kyslíku, světla, vlhkosti, vysoké teploty a z dosahu aromatických látek – to platí i pro čaje samotné a např. aromaticky výrazné čaje bychom neměli skladovat s čaji s lehkým aromatickým profilem. Ideální je skladovat více čaje pohromadě, neboť ten si tím vytváří vlastní mikroklima a stárne pomaleji.

Čaj a působení kyslíku

Zvláště čaje, kde je při jejich výrobě oxidaci záměrně bráněno, jsou během skladování nejvíce náchylné na působení kyslíku. Silně oxidované čaje stárnou v tomto směru pomaleji. Mnohem rychleji oxidují také čaje obsahující rozlámané čajové lístky, neboť zde kyslík působí na mnohem větší plochu lístku.

Čaj a působení tepla

Teplo je známé tím, že urychluje proces oxidace. Proto bývají např. japonské čaje z prvních sklizní uchovávány v chladničce, neboť nízké teploty oxidaci naopak zpomalují. Pokud chcete čaj takto uchovávat, dbejte na jeho hermetické uzavření, aby nedocházelo k pronikání vlhkosti mezi čajové lístky. Po vyndání čaj nechte dojít pokojové teploty, čímž zabráníte kondenzaci vzduchu.

Čaj a působení světla

Nejen UV světlo, ale mnoho vlnových délek může zapříčinit rozklad těkavých látek, které tvoří éterické čajové oleje (nesou velkou část chutí a vůní čaje. Skladování čajových lístků na světle dále směřuje ke kovové chuti nálevu. Doporučujeme tak čaj uchovávat v tmavě až černě zabarvených prachovnicích se zábrusem, průhledné materiály umístěte do tmavých míst. Z dlouhodobého hlediska nejsou vhodné k uchování čaje papírové sáčky – ty použijte spíše na přenášení čaje, nebo pokud čaj rychle spotřebujete. Ideální jsou také keramické dózy nebo neprodyšně uzavíratelné plechovky, jejichž vnitřní stěny můžete opatřit papírem.

Čaj a nejrůznější pachy

Čajové lístky přímo excelují v přejímání všemožných pachů, které se nachází v jejich blízkosti. I při krátkodobém skladování čajů je nutné vyhnout se jejich umístění v blízkosti aromatických složek a míst, kde se mísí vůně. Jedná se např. o kuchyně, kde se vaří, a spíže k uchovávání potravin. Stejně tak čajové lístky neskladujte v obalech, které předtím hostily jiné suroviny nebo v novinách, ze kterých lístky snadno pohltí tiskařskou barvu.

Čaj a působení vlhkosti

Vysušené čajové lístky jsou také výborným pohlcovačem vlhkosti. Je na místě neskladovat čaj v místnostech s vyšší vzdušnou vlhkostí, např. koupelny nebo sklepy. Čaj skladovaný ve vlhku může zakrátko zatuchnout a zplesnivět.

Pozn.: výjimku z pravidel výše tvoří čaje typu Pu Erh. Tyto dodatečně fermentované čaje v průběhu času naopak zrají - prohlubují svůj chuťový a aromatický profil a nabývají na své hodnotě. Aby nám však Pu Erh mohl zrát, je zapotřebí vytvořit specifické skladovací podmínky, např. takové, ve kterých tyto čaje zrají v Hong Kongu nebo v Yunnanu.

Skladování čaje a čajové katechiny

Na základě některých výzkumu je zřejmé (a logické), že postupem času ztrácí čaj spolu s vůní a chutí také množství organismu prospěšných látek. Z toho důvodu doporučujeme kupovat čaje čerstvé a spotřebovat je ideálně do jednoho roku. Již po 6 měsících však (můžeme ovlivnit vhodným / nevhodným skladováním) čaj ztrácí značnou část obsažených katechinů (EGCG a ECG).