Lotos je vytrvalou ozdobnou rostlinou z čeledi leknínovitých, která se díky svému způsobu života stala symbolem s hlubokým duchovním významem, výrazně ovlivněným především buddhismem.

Produkty s tématikou lotosového květu si můžete prohlédnout na našem eshopu

Při růstu lotosu vyrůstají z blátivého prostředí nejprve listy plovoucí na hladině nebo rostoucí nad hladinou. Na stonku poté vyrůstá z hladiny poupě květu, který rozkvete spolu s východem slunce. Jeho krása spočívá v čistotě. Příroda obdařila lotos odolností vůči tekutým nečistotám, které z květu jednoduše ztečou zpět do vody. Také semena lotosu jsou výjimečná, neboť dokáží klíčit v průběhu stovek i tisíců let. Poutavá je také schopnost regulace vnitřní teploty. Čím je okolní teplota nižší, tím víc květina oxiduje uhlohydráty k produkci tepla. Díky těmto vlastnostem znázorňoval lotos čistotu, znovuzrození, věčnost a duchovní růst.

Lotos v Indii

Indická mytologie přikládá květu lotosu velký význam a jedním z vyobrazení je na vodě plující květ lotosu obsahující celou zemi. Dále se věří, že lotos vyrostl z pupku boha Višnua. Jeho manželka Lakšmí, bohyně lásky, krásy a štěstí, je vyobrazována s květem lotosu v ruce a pletí barvy lotosu. Brahma, bůh stvořitel, je vyobrazován sedící na lotosovém květu. V Indii se stal květ lotosu architektonickým prvkem – historicky byl používán lotosový sloup zakončený hlavicí v podobě lotosového květu. V současnosti např. v indickém městě Čandígarhu je vystavěná knihovna ve tvaru lotosu.

Lotos v buddhismu

Buddhismus často vyobrazuje Buddhu sedícího se zkříženýma nohama na lotosovém květu. Pochází odtud pojem „sezení na lotosu“ symbolizující znovuzrození v ráji. Buddhismus chápe růst lotosu jako duchovní růst člověka, který musí překonávat překážky (tak jako se lotos prodírá špinavou vodou), až nakonec dosáhne osvícení a povznese se nad materialistické potřeby a své ego (bílé květy představují čistotu a otevřený květ osvícení). Květinu lotosu rozkvetlou nad bahnitými vodami vnímá buddhista za akt vzestupu nad touhami a přitažlivostí, opuštění temnoty směrem k moudrosti, a přirovnává k ní lidský život – plod je minulost, květ je současnost a stonek budoucnost.

Lotos a barvy

Buddhismus rozlišuje také barvy lotosu – bílou, červenou, růžovou, fialovou a modrou. Bílá barva je nejvíce uctívaná. Je symbolem dosažení stavu duchovní dokonalosti, čistoty mysli, vyrovnanosti a klidu. Červená znamená čistotu, bezpodmínečnou lásku a vášeň, laskavost a velkorysost. Růžová barva lotosu je vzácná a spojována přímo s Buddhou sedícím na lotosovém trůně. Růžový lotos je spojen s naším duchovním růstem, a zatímco poupě znázorňuje cestu k osvícení a duchovní růst, plně rozkvetlý květ znamená osvícení. Buddhové a božstva jsou právě proto často znázorňována na rozkvetlém růžovém lotosu. Modrý lotos nebývá viděn příliš často a představuje oproštění se od hmotných cílů. Fialový lotos se pojí se spiritualitou a ezoterismem.

Lotos a hinduismus

Hinduismus pojímá lotos za symbol moudrosti, krásy, prosperity a plodnosti. Hinduista se snaží být čistý jako lotos a nepošpinit svoji duši hříchem, být krásný jako rozkvetlý květ nad hladinou bahnité vody a zasvětit svůj život a konání bohu. Místo růstu a kvetení lotosu představuje v hinduismu osvíceného člověka, který následuje svoji duchovní cestu bez emocionálních nebo hmotných přání a vlivu ega. Uctívání božstva se v hinduismu nazývá pújá a během jeho konání jsou božstvu nabízeny květiny a voda, lotos je zde hlavní květinou.

Lotos v józe

I v józe lotos znázorňuje cestu člověka. Pravidelné cvičení jógy směřuje ke zklidnění mysli a vnitřní vyrovnanosti, pomáhá nám pracovat s třemi gunami a kultivovat je – tamas, radžas a sattva, které svádí boj o pozornost naší mysli. Tyto tři kvality mysli jsou přirovnávány k lotosu. Tamas je lenost, nevědomost a temnota, prostor pro kořeny lotosu. Radžas je vášeň a činnost, části rostliny putující k vodní hladině. Sattva představuje čistotu, dobrosrdečnost, harmonii a moudrost, je sluncem, ke kterému se upíná pozornost květu lotosu. Jóga nám pomáhá odolat vábení tamasu a ovládnout radžas, čímž si otevřeme cestu k sattvě. Musíme však mít na paměti, že naše cesta je nekončící proces a stejně jako můžeme stoupat, můžeme padat dolů, abychom mohli opět vystoupat vzhůru silnější a moudřejší. Klíčem na takové cestě je vytrvalost, houževnatost a směřování ke světlu celým svým vědomím.

Pokud praktikujete jógu, určitě je vám známý výraz Padmasána neboli jógový sed v pozici lotosu. Jeho správné provedení je velmi náročné a obvykle vyžaduje poctivý trénink. Nejvíce se využívá při meditacích, neboť aktivuje první čakru a propojuje energii končetin. Pozice je důležitá při uvolnění kundalini energie, která se nachází u kořene páteře. Po jejím aktivování putuje nahoru podél páteře směrem ke korunní čakře na vrcholu hlavy, která je zpodobňována květem lotosu.