Modlitební vlaječky či praporky jsou tradičním kulturním předmětem Tibetu a mají bohatou symbolickou základnu. Jsou součástí tibetských buddhistických náboženských praktik. Jsou to obdélníkové či čtvercové kousky různě barevných látek nebo papírů, navlečených na provázku. Zavěšují se především venku, cíleně na větrná místa, aby si vítr mohl „přečíst“ a odnést mantry a modlitby, které jsou v nich zanesené. Vítr je unáší dál do širého světa, přesně do těch míst, kde je jich zapotřebí. Jsou především darem světu, ne jednotlivci, který je rozvěšuje.

Co byste o nich měli vědět

Tibetské praporky jsou jasně barevné, ale jejich pojetí není pouze estetické, to ani z daleka. Každý barevný odstín znamená jeden prvek. Jsou vždy uspořádány ve stejném pořadí, z leva jsou to barvy: modrá, bílá, červená, zelená, žlutá. Modrá barva představuje nebe, bílá zase vzduch, červená pak oheň, zelená značí vodu a žlutá symbolizuje zemi. A nakonec všech pět barev spolu utváří harmonii a rovnováhu.

Mantry a modlitby vytištěné na praporcích putují po větru, tam, kde jsou nejvíc potřeba a s sebou nesou dobrou vůli a pozitivní energii. Modlitby a požehnání nesené větrem se rozptýlí a naplní celý prostor. Takže všichni, kterých se tento vítr dotkne, jsou požehnáni. Aby proces mohl započít a fungoval tak jak má, je zapotřebí nezištnost a dobrá vůle jejich původce, který neočekává nic na oplátku.

Nejběžnější jsou vlaječky pověšené vodorovně. Objevují se na posvátných místech ve významných dnech roku. Tyto vlaječky se nazývají LUNG TA. Méně obvyklé jsou vlaječky pověšené svisle, jmenují se DAR CHO.

Tibeťané považují modlitební vlaječky za posvátné, protože jsou na nich zaznamenány posvátné texty, mantry a modlitby. Jejich původ sahá hluboko do historie, ještě do období před buddhistického Tibetu. Vlastně se ale nejedná o „vlajky“, ale spíše o praporky.

Původně byly vlaječky malované ručně, ale v 15. století se začala používat dřevěná razítka inspirovaná čínskou technikou „tisku z výšky“ (Typ grafické techniky, kam patří dřevoryt nebo dřevořez… jednoduše řečeno vypadá skutečně jako velké razítko.). Buddhističtí mistři zhotovili matrice s návrhy, které se předávaly po celé generace. Takže obraz, na který se dnes na praporcích díváme, je návrh starý několik set let. Nejběžnějším vyobrazením bývá „větrný kůň“. Magické stvoření patřící ještě do dob před buddhistického Tibetu, které na síle větru uhání vpřed a nese s sebou modlitby z povrchu země do nebes.

Jak vlaječky používat

Přestože se jedná o posvátný předmět nemusíte být zrovna Lámou, abyste mohli vlaječky používat. Ale protože se skutečně jedná o svátost, je potřeba k nim přistupovat s úctou, jež jim náleží.

Jak je správně pověsit? Jelikož jsou na nich zanesené posvátné texty a obrazy, neměly by se dotýkal země ani podlahy. Ať se rozhodnete je pověsit kamkoli ve svém domově, na zahradě, v parku před domem nebo v kanceláři, mějte na paměti jedno. Nejdůležitější ze všeho je dobrý úmysl. Nezištná motivace k činu, je v souladu s konečným účelem vlaječek. Tedy s šířením pozitivní energie široko daleko. Podle tradice, slova vepsaná do barevných ploch praporků odnáší vítr, to on iniciuje jejich cestu a dává jim možnost naplnit svůj účel. Vítr je prostředkem k dovršení cíle. Bylo by tedy prozíravé vlaječky zavěsit na místo, kde se do nich vítr může opřít, může to být i lehký vánek nebo průvan z otevřeného okna, pokud se rozhodnete je pověsit uvnitř. Dalo by se říci, že by nikdy neměly být zcela v klidu, říká se, že vyzařují pozitivní vibrace, které jen čekají až je odnese vítr. Když barvy vyblednou, je to dobré znamení, znamená to, že pozitivní energii uchovanou v nitru vlaječek přeci jen vítr odnesl na své místo. Poté, co zestárnou a opotřebuje je zub času, nevyhazují se jako odpadky. Když doslouží, spálí se, aby mohl vítr roznést popel a prostoupit prostor jejich duchem.

Když je spatříte, a může to být kdekoli, lehce se vám připomene, že bychom měli mít vždy na paměti soucit, dobrou vůli a laskavost. Je dobré znamení, dostat vlaječky jako dárek, proto neváhejte obdarovat ty, na kterých vám opravdu záleží.