Návod na sestavení vodní dýmky

Do skleněné nádoby nalijte studenou vodu po začátek zúžení vázy (cca do 2/3) tak, aby kovový konec těla dýmky byl zhruba 3 – 5 cm pod úrovní vodní hladiny. (A)

Dále krouživým pohybem opatrně zasaďte co nejníže horní kovovou část (tělo) do skleněné nádoby (váza). (B)

Hadici (šlauch) zasuňte do vyústění s těsněním ve spodní části kovového trupu. (C)

Korunku nasaďte obdobným způsobem na vrchní kovový konec. Při všech spojích dbejte na to, aby byly zcela utěsněny, jinak se kouření nevydaří. Těsnost dýmky vyzkoušíte nejlépe tak, že přitlačíte dlaní na vrchní část dýmky (násadu na keramickou korunku) a ústy natáhnete vzduch z hadice tak, jakoby jste kouřili. Pokud ucítíte pod rukou tlak a ve vodě neuvidíte bublinky, je dýmka připravená ke kouření. (D)

Údržba vodní dýmky 

Dýmku doporučujeme pravidelně čistit. Všechny části (kromě šlauchu) se dají proplachovat horkou vodou (např. nasazením na sprchovou hadici), korunku můžete i vyvařit. Na důkladné vyčištění vázy a těla je možno použít i běžné saponáty. Hadici vodní dýmky proplachovat nedoporučujeme, pokud si nejste jistí, že do dalšího kouření bude mít šlauch možnost důkladně proschnout. Při prolití vodou může dojít k zrezivění kovové spirály, která je uvnitř šlauchu a následnému odlupování rezavých šupinek, což požitek z dýmky rozhodně neumocní...Doporučujeme hadici mírně oklepat, aby se uvolněné nečistoty dostaly ven. Pokud použijete různé příchutě tabáků do vodních dýmek, doporučujeme čistit tělo a korunku před každým použitím. V opačném případě stačí celou dýmku důkladně vyčistit zhruba po 10 použitích. 

Upozornění

Rádi bychom Vás upozornili na šetrné zacházení s Vaší vodní dýmkou. V mnohých případech se stává, že se především skleněné části neopatrnou manipulací rozbíjejí. Doporučujeme dýmku zvedat či přenášet uchopením za obě části (tělo i vázu), dávat pozor na prasklinky, které můžou způsobit prosakování vody. Nenechávejte po dokouření vodu ve váze, zabráníte tak korozi kovového těla. Do vody ve váze nepřidávejte led, může dojít k prasknutí vlivem prudkého vyrovnávání teplot. Nezapomínejte také na opatrnost při manipulaci s uhlíky (rády propalují nevzhledné dírky do koberců). Po dokouření uhlík uchopte do kleští a vhoďte do kovové nádoby s vodou. Po vychladnutí sejměte korunku z těla a ponořte do vody.

Údaje o riziku

Vodní dýmky jsou uzpůsobeny k použití speciálních tabáků, určených pouze pro vodní dýmky. Důrazně varujeme před použitím jiných druhů, které by mohly Vaši dýmku poškodit. Tabák do vodních dýmek spadá mezi tabákové výrobky, proto tímto upozorňujeme na zdravotní rizika spojená s kouřením. Prodej tabáku a kouření vodních dýmek je povolen pouze osobám starším 18ti let.