Konvice z yixingské hlíny jsou v podstatě první konvice navržené speciálně na přípravu čaje.  Hlína yixing pochází z blízkosti stejnojmenného města, známého také mnoha hrnčířskými talenty. Město Yixing se rozkládá při březích jezery Taihu v provincii Ťiang-su v Číně. Pro své unikátní vlastnosti jsou dodnes konvičky z yixing velmi žádané.

První yixingská konvice

Dle některých pramenů se první yixingská konvice objevila už v dynastii Sung (960 až 1279) v době, kdy se pití čaje stávalo více a více populární. Největší zájem o konvice z yixingu však nastal až v počátcích dynastie Ming (1368 až 1644) a pokračoval i za panování následující dynastie Qing (1644 až 1911). Podle legendy byla první konvice vytvořena učencem mnicha Jinsha v době zhruba před 500 lety. Učenec se jmenoval Gong Chun a do současnosti z jeho tvorby pravděpodobně zbyla jen jediná konvice, která se často kopíruje, neboť po ní mnozí touží. Gong Chun je často označován za zakladatele umění tvorby yixingových konviček.

Zajímavost č. 1: výše zmíněnou jedinou konvičku koupil v roce 1928 sběratel starožitností Chu Nanquiang za pouhých 500 dolarů. Po následných rozsáhlých studiích byl její původ ověřen a v roce 1950 byla darována čínské vládě.

V době těchto prvních konviček, a před jejich nástupem, samozřejmě existovaly konvice podobné těm na čaj, avšak byly určené k servírování vína. Čaj byl obvykle vařen jako polévka. S postupným šířením konviček se čaj stával „kultem“ a samotné konvičky výrazně přispěli k šíření čaje do celého světa. Do Evropy jako první přivezli yixingské konvice Holanďané a touha po nich se rychle rozšířila v celém Nizozemsku, Anglii a Německu.

Zajímavost č. 2: Čínský císařský dvůr nejprve preferoval více zdobné a glazované čajové nádoby. Yixing byl preferovaný především ve vědecké třídě, která zahrnovala čínské intelektuály. Těm vyhovovala jednoduchost a naturalismus materiálu a způsobu zpracování.

Yixing ve 20. století

Velmi nepříznivé období pro yixingské konvičky byla 2. světová válka – jejich výroba se prakticky zastavila a to až do roku 1954 (pět let od založení Čínské lidové republiky), kdy bylo umění výroby konviček podporováno, a staří čajoví mistři měli za úkol vyškolit novou generaci výrobců této keramiky. Druhé omezení přišlo s velkou kulturní revolucí, která potlačovala některé přežitky – staré myšlení, kulturu, obyčeje a návyky. Konvice na čaj byly vnímány pouze jako nádobí bez zvláštní hodnoty a např. signatury jejich tvůrců – mistrů – byly vyloučeny.

Hongkong ve spojení s yixingem

Znovuotevření Číny v polovině 80. let znamenalo „znovuobjevení“ yixingských konviček sběrateli umění a čajovými znalci mimo Čínu. Hongkong se stal ústředním místem pro tuto keramiku a v roce 1988 se zde uskutečnila unikátní výstava Inovace v současné yixingské keramice. Představila více než 200 nejlepších děl předních hrnčířů a zobrazení formy, tématu a zpracování bylo skutečně oslňující. Některá díla se vyrovnala nebo dokonce předčila tvorbu velkých hrnčířů z dynastie Ming.

Surovina pro výrobu yixingské keramiky

Surovinou pro výrobu byla a dodnes je tzv. červená hlína, která obsahuje kaolin, slídu, křemen a příměs železa. Konvičky mají zabarvení od žlutohnědé, přes červenohnědou až po hnědočernou, nejsou glazované, ale jen vyhlazené. Isingská keramika se vypaluje při teplotě 1100°C, což ji řadí mezi polokameninu.

Přednosti yixingské keramiky

Vysoká obliba těchto konviček není dána jen formou jejich zpracování, které se ztotožňuje s duší čaje, ale také souborem jedinečných schopností – umocňují chuť a vůni čaje, velmi dobře drží teplo, čemuž dopomáhá také dobře padnoucí víčko, neboť yixingská hlína při vypalování téměř nemění své proporce.

Paměťový efekt konvičky

Konvičky z yixingu jsou typické pro schopnost pojmout do svých pórů některé chuťové a vonné charakteristiky čaje. Z toho důvody bývá jedna konvička obvykle zasvěcena jednomu konkrétnímu čaji nebo souboru čajů s podobným charakterem. Zpočátku používání těchto konviček může být dojem z čaje trochu slabší, neboť vysoká pórovitost vede k zachycování nejrůznějších chutí a vůni obsažených v čajovém oleji. V průběhu měsíců pravidelného popíjení se však materiál nasytí a začne do čaje vracet určité vlastnosti – obvykle má čaj více bohaté tělo a delší aftertaste. Takto začajované konvičky nabývají na své hodnotě a bývají chloubou majitele.

Upozornění! Yixingové konvičky nikdy neumývejte mýdlem nebo saponátem! Z důvodů pospaných výše dochází k jejich znehodnocení! Postačí je opláchnout vodou a nechat oschnout.

Dlouhodobé udržení tepla

Tato vlastnost předurčuje tento typ konviček především pro přípravu čajů typu oolong a Pu Erh, které těží právě z konstantně vysokých teplot. Yixingské konvičky mají obvykle silnější stěny a hlína sama o sobě je dobrý izolační prvek. Před prvním nálevem je nutné konvičku nezapomínat nahřát, v opačném případě by si při prvním nálevu vzala velkou část tepla z vody a negativně ovlivnila louhování čaje. Mezi jednotlivými nálevy konvičky udržují přijaté teplo a čajové lístky tak chladnou velmi pomalu.

Při přípravě rituálem Gong Fu Cha bývá louhování posledních nálevů dlouhé několik minut. Yixingské konvičky dovedou udržet teplotu vody co nejvíce konzistentní po celý louhovací čas. Z toho těží také černé čaje, které ačkoliv nevyžadují vždy nutně vroucí vodu, výborně chutnají louhované při konzistentní teplotě (např. ve skle teplota vody rychle klesá).