Alláhovo oko můžete najít i pod názvy Oko proroka, Nazar, Oko Fatimy nebo Evil eye. Symbol je tajemný až mystický znak, jehož význam je skrytý těm, kdo jej neznají. Zajímavé je, že symbol má vždy dvě složky. Nositele znaku (to je jeho vizuální stránka) a význam (to k čemu odkazuje), protože krom sama sebe vždy odkazuje k něčemu dalšímu, co je na první pohled skryto. V mýtech a ságách jsou symboly překryty kulturním materiálem a může se stát, že jeden symbol má ve dvou kulturách odlišný význam. Alláhovo oko je dodnes důležitý a stále používaný symbol v kulturách v oblasti Středomoří, na Balkáně a Středním východě. Zde si ponechává významové jádro napříč kulturami i místy, to je jeho jedinečnost. Říká se, že nošení Alláhova oka odhalí zlé síly, i to je možná důvod jeho značné obliby. Jeho historie sahá notně hluboko do toku času. Původně se vyráběl z pálené hlíny opatřené barevnou glazurou, jeho dnešní obdoba si získala podobu amuletu oka z modro bílého skla.

K čemu slouží

Obecný symbol oka se objevuje v mnoha kulturách a má rituální, mytologický i náboženský význam. Zrak je hlavním a nejdůležitějším ze smyslů. A většina podnětů, které se k nám dostávají má vizuální charakter. Není proto překvapivé, že mu lidé odpradávna přisuzovali takový význam. Starověký symbol Alláhova oka je chápán jako mocný talisman s velkou pozitivní silou. Každý jistě někdy zaslechl frázi „zle se na někoho podívat“… tak za takovým pohledem se prý skrývá i zlý úmysl. A od něj měl amulet svého nositele chránit. Ačkoli amulet bývá přezdíván „Evil eye“ je třeba nejprve pochopit rozdíl mezi samotným amuletem a kletbou zlého pohledu.

Zlý pohled měl podle starověkých Řeků a Římanů původ v obdivu. V nepřiměřeném obdivu k něčemu, co jeho nositel nemá nebo nemůže mít. V podstatě se nejedná o složitý koncept, pramení z přesvědčení, že ten, kdo dosáhne velkého úspěchu nebo uznání, přitahuje závist svého okolí. A tato závit se projeví jako kletba, protože negativní myšlenky s sebou nesou zlou energii. Talisman se symbolem Alláhova oka prý dokáže takový úmysl odrazit, jen ho musíte mít stále při sobě. I prorok Mohamed varuje svůj lid před „zlým pohledem“.

V Indii, aby se vyhnuli důsledkům těchto nepřejících pohledů, nabídli jejich původci na usmířenou misku mléka. Jak velký význam lidé přisuzovali závistivému pohledu a zlovolným myšlenkám? Pokud by vám někdo záviděl majetek, přijdete o něj, pokud by záviděl krásu a mládí uvadly by. Tomu měl amulet s okem zabránit. Je třeba si uvědomit, že podle tohoto tvrzení upřímný kompliment nic zlého nepřinese, ale neupřímná a nepřejícná lichotka ano. Je pro lidskou bytost skutečně tak těžké přát druhému štěstí? V dobrých časech jistě ne, ale pokud nás postihnou ty zlé, je to spíše zkouška charakteru.

Přirozené prostředí

Pro mnohé je to sice naivní představa, ale v některých zemích se stal amulet běžnou součástí života. Bývá to například dar pro právě narozené dítěte. Pokud jste někdy navštívili Středomoří, nebo Turecko, jistě jste se se symbolem Prorokova oka již setkali. K mání je tam prakticky všude, na trhu, v hotelu, na letišti, v taxi v domech, kde se bydlí, na balíčcích s kořením. Oko Alláha má charakteristický vzhled, podle kterého jej vždy poznáte. Je to světle modrá barva duhovky, bílé bělmo a často tmavší modrá na pozadí (protože modrá barva prý dokáže ochránit před zlou energií).

Jak amulet používat

Říká se, že pokud amulet praskne, nebo se jinak poškodí, odrazil obzvlášť silnou kletbu. Jeho majitel by jej měl nosit neustále, aby byl opravdu pod jeho ochranou. Měl by to být bezelstný dar od někoho, kdo vás má skutečně rád a přeje vám jen dobré, aby skutečně fungoval. Může mít podobu šperku, přívěsku nebo jen skleněného kamínku. Je to skvělý dárek pro někoho, na kom vám skutečně záleží.