Pu Erh (nebo také např. pu-er, pu erh, pchu-er) nese své jméno nikoliv podle pěstební oblasti, ale podle malého města v činské provincii Yunnan, kde pěstitelé čajových keřů a výrobci čaje prodávali své čaje. Za vlády dynastie Sung (960 až 1279) se město stalo významným centrem pro prodej čaje – a veškerý obchodovaný čaj se nazýval Pu Erh.

Nejasná historie čaje Pu Erh

Nepříliš jasná počáteční historie čaje Pu Erh vede k neustálým dohadům ohledně jeho přesné definice. Je zřejmé, že kdysi dávno byla přeprava zboží komplikovaná (koňská doprava) a na velké vzdálenosti obecně velmi složitá. Lze proto usoudit, že skutečný Pu Erh pocházel kvůli tehdejší geografické bariéře z blízkosti stejnojmenného města. 

Definování pravého čaje Pu Erh

Specifická a silná chuť typická pouze pro čaje Pu Erh spolu se zdravotními benefity směřovala k jeho neustále rostoucí popularitě a postupně začala poptávka převyšovat nabídku. To vedlo k padělání tohoto čaje – lístky Pu Erhu pocházely z několika různých oblastí a nezřídka se stávalo, že v Pu Erhu nebyl obsažen jediný list čajovníku rostoucího v Yunnanu. V současnosti nejvíce uznávaná definice byla oznámená roku 2003 předsednictvem pro Yunnan a zní následovně: „Výrobky fermentované ze zeleného čaje z velkých čajových lístků natrhaných v provincii Yunnan.“

4 významná puerhová období v kostce

Původně byl Pu Erh čajem pro běžnou spotřebu a z toho důvodu je v současnosti složité až nemožné dohledat informace o původních způsobech jeho pěstování, zpracování nebo skladování a zrání – tyto informace se předávaly ústně v rámci každé pěstitelské oblasti nebo výrobny. Tržní hodnota Pu Erhu vystoupala především v posledních desetiletích a spolu s tím se mnozí snažili zachytit jeho vývoj. Pečlivý sběr informací vytvořil poměrně zajímavý obraz čtyř významných puerhových obdobích:

  1. Antique Age – před vznikem Čínské lidové republiky roku 1949. Pu Erh byl produkován soukromými, převážně rodinnými podniky. Továrny často spolu s puerhem vyráběly mnohé další komodity, neboť samotný Pu Erh nebyl schopný podnik uživit. Označení pro původ Pu Erhu tvoří značky Nei Fei – obchodní značka, a Nei Pao – informace o čaji.

  2. The Masterpiece Era – počátek 1. října roku 1949, kdy Mao Ce-tung slovy „Číňané povstali“ ustanovil Čínskou lidovou republiku. Tímto momentem podniky přešly pod státní správu nebo, v případě nesouhlasu, ukončily podnikání. Vše mělo vést k lepší kontrole a stabilizaci produkce čaje v Yunnanu, kde pro tento účel byla ustanovena Čínská čajová společnost. Standardizace výroby však vedla také k produkci chuťově totožných produktů, neboť tvorba vlastních receptur a pracovních postupů byla znemožněna. K nejvíce vyhledávaným Puerhům této doby patří Red Mark Round Tea Cake a Blue Mark Round Tea Cake.

  3. The Sevens Sons Era – počíná vznikem společnosti CNNP, což znamená China National Native Produce & Animal By-product Import & Export Company. Tato společnost převzala kontrolu na produkcí Pu Erhu, jehož produkce neustále stoupala a čaj se stále více vyvážel do světa. K hlavním továrnám této doby patří Menghai, Xiaguan a Kunming.

  4. Newborn Era – nejčastěji je počátek tohoto období datován do roku 1997 a vyznačuje se návratem k puerhové rozmanitosti. Zvyšuje se soukromá poptávky, vznikají malé továrny, experimentuje se ve způsobech zrání Pu Erhu, továrny zavádí vlastní balící techniky a samotní obchodníci si mohou zvolit, jaké lístky se použijí a do jakého tvaru budou slisovány.

Současné Pu Erhy a jejich hodnota

V posledních letech vstoupil asi nejvíce do popředí pojem Wild Tea Leaves, což označuje použití lístků z divoce rostoucích čajovníků. Jedná se o poutavou novinku v rozmanitosti použitého materiálu na výrobu Pu Erhu. Z hlediska zrání jde spíše o riskantní koupi, neboť prozatím stále neexistují žádné doložitelné důkazy o schopnostech těchto čajů zrát. Může se tedy stát, že některé drahé čaje složené z lístků divoce rostoucích čajovníků nebudou po letech přinášet očekávané chutě a vůně. Samozřejmě tomu může být přesně naopak a tyto čaje předčí některá očekávání.

2. díl tohoto článku - Čínský čaj Pu Erh a jeho zpracování