Nejrozšířenější a neoblíbenější vonné směsi k pálení jsou dnes vonné tyčinky. A i přes svou letitou historii si uchovaly své místo v moderním světě. Vonný dým slouží nejen k tomu, aby krásně provoněl váš domov, ale může být také velmi uklidňující pro vaši mysl. Řada lidí používá vonné tyčinky jako doprovodný prvek k meditaci, cvičení jógy či k relaxaci. Tyčinkové kadidlo má dvě základní formy. První má jádro uprostřed a druhé je nemá. Jak se ale vlastně vonné tyčinky a stojánky k nim používají?

Krok za krokem

Zapálení i uhašení obou typů vonných tyčinek je velmi podobné. Jak dlouho má ale vlastně taková tyčinka hořet? Většinou dokud zcela nevyhoří, to bývá 20-40 minut podle druhu a také v závislosti na její délce a tloušťce (Například vonná tyčinka bez jádra o délce 21 cm a síle 1,5 až 2 mm bude hořet 40 minut. Podle toho můžete získat odhad hoření i jiných variant).

Jak tyčinku zapálit a spustit tak uvolňování vůně? Je to opravdu velmi jednoduché.

Tyčinku vložte do vhodného stojánku či kadidelnice. Pokud jste zvolili typ s jádrem, do stojánku vložíte konec s volným dřívkem, u tyčinky bez jádra jsou oba konce stejné, proto je jedno, který budete upevňovat do stojanu. Volný konec tyčinky zapalte, ujistěte se, že plamen pohlcuje celou její špičku a vyčkejte až se objeví malý plamének. Nechte jej několik vteřin hořet a plamen uhaste sfouknutím. Zkontrolujte konec tyčinky, měl by zářit rudým světlem a pomalu by se také měl začít uvolňovat proužek vonného dýmu. Pokud nevidíte malý zářící uhlík ani se neuvolňují žádné pachy, pravděpodobně jste tyčinku omylem uhasili a je nutné proces opakovat.

Pokud jste zapalovali tyčinku v ruce, nyní je vhodný čas umístit ji do vybraného držáku. Ujistěte se, že špička, ze které odpadává popel, je nad hranicí stojánku či kadidelnice, aby popel skutečně dopadal na správné místo. Nyní je čas si užít dokonalou chvíli s příjemnou vůní.

Jak tyčinku bezpečně uhasit?

Může se stát, že nechcete pálit tyčinku celou, nebo je z nějakého důvodu váš rituál přerušen. Můžete samozřejmě tyčinku uhasit dříve a její zbytek využít později. Ale jak to správně udělat, aby byl postup bezpečný a nedošlo ke znehodnocení kadidla. Můžete se setkat s radou, že je dobré ponořit žhavou tyčinku do vody, to bychom vám však nedoporučovali, protože voda může poškodit kvalitu vonné směsi a později také zkomplikovat samotné zapálení.

  1. Jedním ze způsobů, jak tyčinku uhasit, je odklepnutí žhavé špičky. Tyčinku vyjměte se stojanu a její žhavý konec přitlačte na žáruvzdorný povrch tak, aby se malý rozpálený uhlík odlomil (laicky by se dalo říci „típnul“). Při tomto postupu VŽDY používejte nehořlavé povrchy jako jsou kov, keramika, sklo, kámen, beton. V žádném případě nepoužívejte materiály jako papír, karton a dřevo. Počkejte, dokud uhlík zcela nevyhasne, a poté teprve přejděte k očištění povrchu.
  2. Jiným způsobem, jak uhasit tyčinku je zasunout ji do nádobky s pískem. Tyčinku opatrně vyjměte ze stojanu a její žhavý konec zasuňte oparně do nádobky s pískem, která může sloužit zároveň i jako stojánek, nechte ji zasunutou, dokud se dým a uhlík bez přístupu vzduchu docela neuhasí.
  3. Můžete použít i speciální odcvakávací nůžky, které bezpečně odlomí konec žhavé tyčinky a uchovají jej, dokud zcela neuhasne.

Několik tipů pro bezpečné používání vonných tyčinek

Protože se jedná o “hru s ohněm“, je nasnadě říci, že bychom měli zachovávat opatrnost. Pro bezpečné a komfortní používání je optimální umístit tyčinku do speciálního stojánku s otvorem, do nějž se tyčinka vloží. Odpadávající popel se pak zachytává do sběrného prostoru stojánku. Vždy se ujistěte, že jste tyčinku usadili na nehořlavý povrch (zde je třeba také zmínit, že dřevěné stojánky mají povrch speciálně upravený tak, aby ho žhavý popel z tyčinek nezapálil). Je důležité, aby se v bezprostřední blízkosti nenacházely hořlavé věci, které by mohly snadno vzplanout. Stojánky, držáky a kadidelnice na vonné tyčinky jsou navrženy tak, aby vám s bezpečností pomohly.

Zapálenou tyčinku umístěte mimo dosah dětí a hbitých mazlíčků. Ujistěte se, že zapálenou tyčinku nenecháváte nikdy bez dozoru. A nakonec – nedotýkejte se bezprostředně vyhořelé směsi, může být ještě horká. Pro větší komfort místnost mírně vyvětrejte.

Přejeme příjemný zážitek.