Kámen, ten mlčenlivý svědek dějin Země, je věčný a stálý. A přesto, že i na něm se nakonec podepíše zub času, patří k tomu nejtrvanlivějšímu z věcí tohoto světa. Kámen slouží člověku od samotného úsvitu civilizace. Stal se nejpřirozenějším materiálem pro výrobu zbraní a pracovních nástrojů. Pro svou tvrdost, odolnost, záhadné složení a stálost, byl odedávna symbolem tajemství a nadpozemské moci.  Protože má výrazně skulptivní povahu, byl prakticky ve všech historických obdobích využíván jako univerzální materiál v sochařství a architektuře. Ale protože tahle kapitola je o drobnostech, budeme se soustředit na kameny menšího ražení, které však zazářily v užitém umění a řemesle ve všech krajích našeho světa – drahé kameny a minerály.

Drahé kameny a jejich obraz v dějinách

Vždy a všude jim byla připisována mimořádná moc a síla. Kamenům byla často přisuzovaná léčivá moc, mnohdy založená na praktických zkušenostech. Například egyptští léčitelé rozpoznali a využili antiseptické účinky kamence. V umění, a to především užitém, se prosadil symbolický význam drahých kamenů a minerálů.

Nerosty, kterým říkáme drahé kameny, byly odpradávna obdivovány pro svou barvu, vzácnost a tvrdost. Jejich původ si každá kultura vysvětlovala jinak, ale mnohé z představ byly velmi poetické. Podle některých starověkých domněnek skanuly jako slzy přímo z nebe, podle jiných byl jejich původ odvozován od zvířat (draků, ptáků, hadů aj.). Na Východě se věřilo, že vznikají ze sil vody a ohně a jejich zář a průzračnost si také uchovávají. V Orientu drahé kameny považovali za nesmírnou cennost, především pro léčivou sílu, kterou jim přisuzovali, a magii, jež odvracovala zánik a jíž si měly uchovávat. Drahé kameny byly velmi často součástí pohřebních pokladů. Podle židovských legend drahé kameny vyplavily řeky ze samotného ráje a s jejich pozorováním byla v období sabatu spojená meditace. Antická kultura spojila drahokamy se zvěrokruhem a spárovala je s každým znamením. Tím nabyly nové kosmologické podstaty a podnítily disputace v oblasti filozofie a náboženství a vyústily ve spekulace, které přisuzují drahým kamenům symbolický význam.

A v neposlední řadě v křesťanství tvoří 12 drahých (základních) kamenů Nebeský Jeruzalém (jeden z motivů Janovy apokalypsy). Jsou rovněž symboly boží moudrosti a v symbolických významech taktéž zdobí liturgické předměty (kříže, monstrance, prsteny). Vsazené do zlata a stříbra byly nošeny jako šperky, zprvu však pouze pro ochranu před démony a jako magická ochrana před zlými silami. Dobový vývoj však magické vlastnosti, kvůli kterým byly tak ceněny, zastřel a na odiv zůstala jen jejich zářivá a povrchní krása. A tak se staly součástí světského života, kde si cení jejich estetických kvalit, krásy a vzácnosti. Staly se symbolem společenského postavení a moci.

Druhy kamenů a minerálů

Hned v úvodu je třeba říci, že seznam drahých kamenů a minerálů je tak široký, že není vhodné je zde jmenovitě vypsat všechny. Pojďme si jen trochu přiblížit jejich původ a dělení. Klasické staré evropské dělení vypadalo následovně: drahé kameny obsahovaly jen relativně malou skupinku kamenů s podobnými vlastnostmi v čele s diamanty a korundy (rubín, safír). Jednoduše lze říci, že jsou to kameny mimořádně čisté, průzračné a tvrdé. Druhou, poněkud početnější skupinu, tvořily tzv. polodrahokamy. Byly dostupnější a nevyhovovaly zcela vlastnostem drahokamů. A v poslední skupince byly OZDOBNÉ KAMENY, neprůhledné minerály a dostupné horniny vhodné pro drobnou tvorbu (galanterie, šperk). Dnes se již tyto kategorie nepoužívají kvůli ne zcela jasnému vymezení a nahradil je jeden termín DRAHÝ KÁMEN. Jde ve své podstatě o jakýkoli minerál, horninu i organickou hmotu, ze které lze zhotovit brus či jej použít ve šperku. Nyní CIBJO (Mezinárodní klenotnická konfederace) uznává přes 100 různých minerálních druhů. Nicméně drahý kámen by měl stále splňovat tři kategorie. Měl by být v přírodě vzácný, odolný a esteticky hodnotný. Oficiálně můžeme drahé kameny dále dělit podle chemického složení, podle barvy a ceny.

Jak drahé kameny a minerály užívat

Pro nás je asi nejzajímavější symbolická podstata drahých kamenů a minerálů a jejich účinky na lidské tělo i ducha. Pro tyto vlastnosti byly původně ceněny a mnozí si jich cení i dnes. Nechte se svázat se silou a tajemnou prastarou magií kamenů. A vyberte si ten pravý šperk pro vás. Náramek na zápěstí i na kotník se může stát pomocníkem při meditaci, nebo jen napomůže při harmonizaci těla a ducha.  Probudí vaše smysly a povzbudí energii či tvořivost, posílí trpělivost nebo podpoří komunikaci.