Lapač snů je velmi starý a mocný předmět, který přejímá funkci amuletu. Slouží svému majiteli k tomu, aby odháněl a ničil zlé sny, a tudíž mu dopřál klidný spánek. Pavučina, vpletená do kruhové obruče společně s korálky či mušlemi, měla zachytit zlý sen a první sluneční paprsky, které svými prstíky za úsvitu pohladí povrch pavučiny, jej měly nadobro zničit. Peříčka, která jsou součástí talismanu, mají pomocí dobrým snům sklouznout a projít skrze lapač. Síť byla na obruč upevněna osmi body (jako je osm pavoučích nohou). Maminky obvykle věšely svým neklidným dětem nad hlavy tento talisman, aby jim dopřály klidný spánek. Protože byl vyroben z přírodních materiálů, měl se rozpadnout v okamžiku, kdy se z dítěte stane dospělý a nebude ho již potřeba.

Legenda o vzniku lapače snů

Jaký je opravdový příběh lapače snů? Ochranné symboly a fetiše jsou součástí mnoha amerických domorodých národů. Avšak tento ikonický předmět, jež se stal jedním ze symbolů indiánské kultury, je velmi široce spojován se všemi domorodými Američany. Jeho původ však náleží do kultury kmene Chippewa a Sioux. Oba národy mají své legendy, které se vážou ke zrodu prvního LAPAČE. Domorodí Američané považovali své sny za jakousi energii, která vyzařuje z člověka během spánku. Energie měla vytvářet vize chápané jako dobré a zlé sny, a ty měly mít přímý vliv na jeho další život. Aby zabránili vlivu zlých snů, stvořili LAPAČE. Tyto předměty měly sloužit především malým dětem, které nejčastěji trpěly neklidným spaním.

Bylo nebylo, žila kdysi v srdci slavného národa Chippewa bohyně a ochránkyně Asibikaashi (Pavoučí žena), jež se starala o veškerý svůj lid. Byla zběhlá v umění kouzel, a tak utkala sítě, jež navlékla na obruče z vrbového proutí, a pověsila je nad dětské postýlky, aby zachytávaly vše zlé. Když se národ rozprchnul do čtyř světových koutů, prosila matky a babičky svého kmene, aby v jejím díle pokračovaly. Kruhová sít symbolizovala sluneční kotouč, který každý den putuje po obloze a jehož svit Asibikaashi chytala do svých sítí. Zlé sny, které se zamotají do jejího přediva, s prvními slunečními paprsky umírají.

Vůdce kmene Sioux jednoho dne vylezl na vrchol hory a tam se mu dostalo vidění od Iktomiho, jež se mu zjevil v podobě velkého pavouka. A ten k němu promluvil, vyprávěl mu o koloběhu lidského života a o tom, jak lidská rozhodnutí ovlivňují je samotné i svět kolem nich. Pavouk vzal prut z vrby a opletl jej sítí do tvaru kruhu, ukázal na něm Staršímu koloběh lidského života od narození až po smrt. Podal mu jej a ujistil ho, že jej může použít k zachycení zlých snů, které člověka trápí a ovlivňují jeho životní kroky. Řekl, že síť umožní průchod jen snům dobrým, které budou směřovat lidské kroky správným směrem. I když se legendy značně liší, obě poukazují na závažnost snové energie.

Výrobu lapačů posléze přejaly i jiné kmeny, a nakonec i Západní svět. Lapače snů se staly jedním z nejdůležitějších artiklů v obchodu s domorodými obyvateli Severní Ameriky a největší oblibu zažily v 60. a 70. letech 20. století. Mnoho lidí se domnívá, že hodnota tohoto symbolu byla dehonestována přílišnou komercionalizací. Navzdory tomu je lapač snů fascinující součástí americké historie.

Jak používat lapače snů

Mnoho lidí používá lapač spíš jako dekoraci, aniž by se zajímali o jeho duchovní využití. Vědecký zájem o studium snů však vynesl na světlo i jeho klíčové hodnoty. A lapač snů se stal oblíbeným nástrojem pro ty, kteří chtěli své sny ovládnout. Stejně jako původní Američané mnoho lidí věří, že LAPAČ zachytí negativní energii a zabrání jejímu působení. A proto je možné jej umístit i jinam než do prostor vyhrazených spánku. Je možné jej umístit kdekoli ve vašem domově, kanceláři, či dokonce v autě, aby zachytával negativní energie. Například zavěšený nad pracovním stolem by měl pomáhat odfiltrovat energie a odstraňovat stres a úzkost. Pokud jej chcete přeci jen využít tradičněji, měl by být lapač vždy zavěšen v blízkosti postele ideálně nad hlavu spáče.  Ale zároveň také tak, aby se jej při rozbřesku mohly dotknout sluneční paprsky, protože jsou to právě ony, které zlý sen doopravdy zničí.

Při výběru lapače se řiďte nejen instinktem a vlastním vkusem, ale také jeho barvou, která má vždy symbolický význam. Lapač snů je skvělým dárkem neklidnému spáči, či nově narozenému dítěti, na jehož klidný spánek bude dohlížet. A nemějte obavy, konverze kulturního vlastnictví neznamená, že jeho hodnotu nemohou ocenit i jiné národy. Pokud se k domorodým řemeslům a umění přistupuje citlivě a s respektem, mohou se stát skvělým způsobem, jak uctít bohatou tapisérii duchovního vlastnictví národa, který obýval Ameriku dlouho před evropským osídlením.