Legendy popisující počátky popíjení čaje se různí v mnoha ohledech v závislosti na místě jejich původu. Vzhledem k faktu, že čaj je čínského původu, můžeme nejpravděpodobnější historii nalézt zde.

Legenda o Šang-nungovi

Podle jedné z legend znali čínští lidé čaj už v roce 2737 před naším letopočtem, kdy se čínský císař (a také filosof a spisovatel) Šang-nung, zvaný též Božský vladař, vydal rozjímat do lesní krajiny. V liduprázdném lese se usadil a pohroužen do svých myšlenek meditoval u malého ohně, nad kterým se mu v kotlíku vařila voda. Pojednou zavanul vítr a z nedalekého keře s sebou strhl několik suchých lístků, jež se snesly do kotlíku s vodou. Netrvalo dlouho a vzduchem se nesla neznámá, avšak nosu lahodící vůně, která vytrhla císaře z tichého rozjímání. Když zjistil, odkud se vůně line, neodolal pokušení poznat také chuť tohoto tajemného odvaru. Zlehka se napil a nápoj mu velice zachutnal. Po nedlouhém hledání nalezl keř s listy totožné podoby a vydal se do císařského paláce, aby mohl povyprávět o své příhodě. Později pak v knize Pen Cchao (lékařská kniha) popisoval hořkou, avšak lahodnou bylinu odpovídající čaji. Tato kniha se bohužel nedochovala v originále, ale byla přepsána za dynastie Chan, což bylo zhruba o 3000 let později.

Legenda o Lao-c´, zvaném Li Tau

Druhá bájná zpráva o čaji pochází z let 600 až 500 před naším letopočtem, kdy žil Lao-c´, zvaný Li Tau – historik a archivář dynastie Čou, a dále také uznávaný mistr a současník Konfuciův. V kronice čínské školy, kde se údajně učil, se uvádí, že na cestách mu jeden z jeho žáků podal před branami Han-Passu šálek zlatavého elixíru – čaje.

Indická legenda o Darumovi

Nejznámější indická legenda připisuje stvoření čajové rostliny zakladateli zen buddhismu, svatému Darumovi, třetímu synovi indického krále Košuvy. Darum, zvaný též Bodhidharma, přišel roku 519 před naším letopočtem do Číny, aby přivedl národy slovem a příkladem ke štěstí ducha. Boží milost chtěl prokázat pomocí půstu a bdění. Živil se listy a trávil noci beze spánku v modlitbě. Po dlouhém bdění a půstu ho však přeci přemohl spánek. Jakmile se probudil a zjistil, že porušil svůj slib, zmocnil se ho hluboký žal a touha po pokání. Nakonec obvinil svá oční víčka z přečinu, a aby se to již znovu nemohlo stát, odřízl si je a zahodil na nedalekou zem. Druhý den se vrátil na poblíž místa, kde zahodil oční víčka a ke svému překvapení zjistil, že z víček vyrostl malý keř. Okusil jeho lístky a později při meditaci zjistil, že zmizela je chuť ke spánku. Tímto vznikl dle této legendy čaj.

Která z legend o vzniku čaje je pravá?

O tom, která z těchto legend je pravá, se neustále vedou dohady. Jisté však je, že čaj pochází z Číny a existuje také varianta, že když Dharma přinesl buddhismus do Číny, což je historicky dokázané, mohl s sebou přinést také čaj, který tu byl oficiálně nalezen o mnoho let později.