Figurky, sochy a sošky Ganéši

Ganéša (Ganesha, někdy také Lord Ganesha) je bůh moudrosti a úspěchu, jeden z nejpopulárnějších hinduistických bohů. Jako bůh úspěchu bývá uctíván první před ostatními bohy během hinduistických rituálů. Je také bohem vzdělání, znalosti, moudrosti, literatury a výtvarného umění.
V postavě Ganéši můžeme samozřejmě najít i mnoho dalších symbolů. Sloní hlava symbolizuje jeho nesmírnou moudrost, velké sloní uši znamenají jeho schopnost pozorně naslouchat a dobře rozumět. Symbolický význam chobotu se vztahuje k síle lidské mysli. Ta musí být dostatečně silná, aby nepodlehla nástrahám, které život nabízí, zároveň i citlivá a vnímavá k věcem, které se mohou jevit skryté, k světu duchovnímu. Čtyři paže naznačují, že Ganéša je všudypřítomný a všemocný. Dolní pravá dlaň je v poloze dávající požehnání na znamení toho, že Ganéša vždy přeje svým ctitelům. Ganéša je také často zobrazen se smyčkou v jedné ruce, což symbolizuje lidskou příchylnost k materiálním hodnotám.

Ganéša bývá většinou zobrazen pouze s jedním klem, dle pověsti, si odlomil pravý kel, aby s ním napsal Mahábháratu, jedno z hlavních děl hinduistického náboženství. Nicméně, jiní tvrdí, že dva kly představují moudrost a emoce. Zlomený levý kel znamená, že člověk musí ovládnout emoce a s moudrostí dosáhnout dokonalosti. Ganéša sedící na podnose s Laddusem – indickým dezertem, symbolizuje bohatství a prosperitu, kterou přináší svým ctitelům. Nicméně, myš sedící v dolní části zobrazuje ego, které ujídá dobré vlastnosti každému z nás.

Sama postava Ganéši skrývá mnoho další symboliky, stejné symboly mívají mnohdy různá vysvětlení, výše popsány jsou pouze hlavní znaky tohoto indického boha. Sochy a sošky Ganéši jsou vhodné jak pro dekorativní účely, tak i pro skutečné náboženské účely. Zpodobňují Ganéšu v různých pózách jsou vyrobeny z různých vysoce kvalitních materiálů. Na našich stránkách můžete najít také mnoho textilu s vyobrazením Ganéši.