Čínský drak, tento mytologický symbol vznikl okolo 3000 př. nl, a zpodobňuje štěstí, nesmrtelnost, plození, plodnost a aktivitu. Věřilo se, že čínští draci byli schopni odhánět zlé duchy. Při procházce čínským městem uvidíte draky coby zdobení historických památek a budov. Občas si hraje s perlou nebo „Hromovým míčem“. Motiv draka se rovněž hojně objevoval na oděvech čínských generálů, sám císař měl na svém brokátovém rouchu draků devět.

Nejposvátnější ze všech zvířat

V dávných dobách byl drak považován za nejposvátnější zvíře, a proto býval symbolem říše čínských císařů. Je to první ze čtyř čínských božských tvorů, následují jednorožec, fénix a želva. Na rozdíl od zlého draka zobrazovaného v západní kultuře, čínský drak je dobromyslné a vlídné stvoření. Je uctíván jako božský vládce jezer, řek a moří. Je to silný, ale citlivý tvor, který přináší déšť na zemi, urychluje růst plodin a ochlazuje pracující.

Drakem protkaná kultura

Čínský drak je také symbol čínského národa. Čínské heslo "Long De Chuan Ren" znamená, že Číňané jsou potomci draka. Čínští císaři si mysleli, že jsou skuteční draci a synové nebes. Také postele, ve kterých spí, nazývají dračí postele, trůn nazývají trůnem draka a císařovi slavnostní šaty se honosí přízviskem dračí šaty.

Drak coby symbol silné, houževnaté a spravedlivé osobnosti

Draci jsou hluboce zakořeněni v čínské kultuře, legenda čínského draka prostupuje starověkými čínskými civilizacemi a formovaly jejich kulturu až dodnes. Jeho shovívavost znamená velikost, dobrotu a požehnání. Čínský drak symbolizuje sílu a dokonalost, statečnost a odvahu, hrdinství a vytrvalost, ušlechtilost a božství. Drak překonává všechny překážky až ke konečnému úspěchu. Je energický, rozhodný, optimistický, inteligentní a ambiciózní.

Ve starověké Číně neměl nikdo žádné pochybnosti o existenci draků. Lidé jevili velkou úctu pro draky a vyobrazovali je v malbách, řezbách, na sochách a v příbězích, a díky ní se stal drak symbolem čínského lidu. Všichni Číňané, včetně císaře, se před podobiznou draka uklonili s úctou a bázní. Drak se stal symbolem a dokonce byl přenesen na národní vlajku poslední feudální dynastie Qing.