Symbol Jin jang je komplexní vztahový koncept, který se vyvíjel v čínské kultuře po tisíce let. Představuje dualitu, dvě části jednoho celku, které jedna bez druhé nemohou být. Jsou si navzájem opačné, a přesto se doplňují, tak jako bychom nepoznali světlo nebýt temnoty. Jednoduše řečeno, tento myšlenkový konstrukt vychází z představy, že vesmír je řízen kosmickou dualitou, a principy obou energií lze pozorovat v přírodě.

Koncept Jin jang má původ v prastaré čínské filozofii, a značí, že tato dualita je obsažena v každé živé i neživé věci. Jin představuje temný element, spojený s ženským principem, nocí a pasivitou. Jang je světlý element spojovaný s mužským principem, aktivitou a dnem. Ani jeden z nich nemůže být nikdy absolutní, proto temnota obsahuje malý střípek světla a naopak. Všechno bytí na světě má svůj protiklad, který nikdy není naprostý, protože protiklady jsou na sobě závislé. Den nemůže být bez noci. Symbol někdy bývá nesprávně interpretován jako „dobro a zlo“. Ale to je západní způsob nazírání na svět.

Významní filozofové své doby Lao-c´ a Konfucius začleňovali princip jin jang do svého učení, a zhruba v této době se stává důležitou součástí taoismu. Podle této filozofie (taoismus) by měla být dualita nejen obsažena ve všech věcech, ale měla by být vždy v rovnováze, ani jedna z jejich částí není dobrá ani zlá. Tato myšlenka odpovídá typické čínské víře v cyklický běh událostí od zrození po zánik a znovuzrození. Pokud převažuje JIN, JANG bude oslaben a zase naopak. Brzy se symbol stal jedním z těch nejběžnějších, a i proto velmi často zdobí taoistické chrámy, oblečení nebo rituální předměty.

Jak symbol vypadá

Je to opravdu velmi známý symbol, se kterým jste se pravděpodobně již mnohokrát setkali a viděli jste jej na špercích, oblečení, v knihách a jiných místech. Znak má kruhový tvar složený ze dvou polovin rozdělených zvlněnou čarou. Obě poloviny se tak proplétají spirálovou křivkou. Jedna polovina je černá, jinová a druhá bílá, jangová. Bílá tečka v černé ploše a černá v té bílé mají představovat myšlenku, že obě strany v sobě nesou i zárodek té druhé.

Původ symbolu

Symbol se objevuje patrně poprvé v Číně již několik staletí př.n.l. Úplné počátky Jin jang jsou nejasné, ale jsou velmi staré. Pravděpodobně byl původně symbol součástí systému k měření času. Pomocí tohoto znaku a tyče se zaznamenávaly délky stínů během slunečního roku. Symbol také mohl představovat změnu rovnodennosti. JANG by tak začínal zimním slunovratem, představoval by začátek období, kdy slunce dominuje nad nocí. A JIN by začínal o letním slunovratu a představoval by nadvládu tmy nad denním světlem.

Význam symbolu Jin jang postupně pronikl do všech aspektů čínského smýšlení, ovlivnil způsob myšlení, filozofii, astrologii i medicínu. Tradiční čínská medicína věří, že v těle musí být síly jin a jang v rovnováze, aby byl zdráv i člověk. Postupem času se symbol rozšířil i do okolních zemí, kde se rovněž stal součástí kultury a historie.

Jak se symbolem pracovat

Symbol pronikl i do západního světa, velkou oblibu měl zejména v 70. a 90. letech a stal se běžnou součástí popkultury, objevoval se na špercích, tričkách, taškách a většina lidí, kteří jej nosili, si jeho významu nikdy nebyla vědoma. Ale každý symbol svému nositeli něco přináší a je důležité vědět, co. Používáním či nošením symbolu si připomínáme, že vše na světě je nakonec vždy v rovnováze, že dobré není bez zlého a světlo nemůže existovat bez temnoty. Kontemplace může napomoci s uvědoměním si podstaty obou stránek světa a přijetím světlé i temné stránky života, které k sobě neodmyslitelně patří. Protože se symbol vztahuje k rovnováze, měl by svému nositeli přinést duševní klid a vyrovnanost, které jsou mu vlastní. Měl by tak napomáhat i k odstraňování stresu a neklidu. Protože je to unisex symbol, mohou jej nosit a používat muži i ženy bez rozdílu.