Teakové dřevo se řadí k velmi kvalitnímu a odolnému dřevu. O výrobky z teakového dřeva je celosvětový zájem nejen pro jeho jedinečné vlastnosti, ale také díky jeho poutavé kresbě, která z něj vytváří ideální exteriérový i interiérový prvek. Na základě dochovaných informací si je svět vědom výhod takového dřeva už od čtvrtého století.

Zdrojem teakového dřeva je strom Teka obrovská (Tectona grandis), přirozeně rostoucí v jihovýchodní Asii v zemích jako je Barma, Malajsie a Indonésie. Žádná z těchto zemí nepřistupuje k teakovému dřevu s takovou vážností jako Indonésie, která ho považuje za své národní bohatství. Od konce koloniální éry se o těžbu, výsadbu a údržbu stará společnost Perhutani – každý rok je stanoveno množství stromů, které se pokácí, a každý strom musí být nahrazen novou výsadbou. Strom dosahuje výšky až 46 metrů a své zralosti dosahuje až po padesáti letech.

Teakové dřevo se již v sedmém století využívalo pro stavbu a dekorace domů významných a bohatých osobností. Mimo oblast svého přirozeného výskytu si dřevo získalo svou reputaci díky Holanďanům. Ti během kolonizace Indonésie stavěli z teakového dřeva své lodě, neboť výborně odolává rozmarům počasí, plísním a jiným škůdcům. Využití teaku pro zahradní nábytek se velkém prosadilo až koncem 18. století. Velké množství použitého dřeva pochází z recyklovaných palub již vyřazených lodí – např. mnoho venkovních laviček v Anglii má již více než sto let.

Číňané před tím, než použili teakové dřevo pro stavbu lodí, jej po několik let uchovávali ve vlhké půdě. V období vlády dynastie Ming pluli se svou flotilou lodí postavenou z teakového dřeva až na samý kraj světa, jen aby celá jejich snaha skončila jeho několikerým obeplutím.

Jak se teak pěstuje?

V dřívějších dobách byly teakové porosty intenzivně káceny bez snahy o zachování udržitelnosti. V současné době se tak 80% veškerého teakového dřeva pěstuje na plantážích a poptávka po něm roste o zhruba 10% ročně. Existující přísné předpisy výrazně ztěžují koupi teakového dřeva a ten se prodává prostřednictvím aukcí. Povolení k nákupu jsou regulovaná a drahá. Mnoho zemí má navíc stanoveno maximální množství exportovaného dřeva. Některé společnosti dřevo dále zpracovávají na nábytek, prkna na podlahy nebo obklady a jiné hotové výrobky, které prodávají do celého světa místo řeziva.