Nedávná studie pod vedením vědců Singapurské národní univerzity odhalila, že běžní pijáci čaje mají ve srovnání s nekonzumenty čaje lépe organizované mozkové oblasti. To je spojeno se zdravou kognitivní funkcí. Výsledku výzkumu předcházela interpretace neurozobrazování 36 starších lidí.

„Naše výsledky nabízejí první důkaz o pozitivním přínosu pití čaje na strukturu mozku a naznačují, že pravidelné pití čaje má ochranný účinek před s věkem souvisejícím poklesem organizace mozku,“ vysvětlil profesor Feng Lei z oddělení psychologické medicíny na lékařské fakultě NUS Yong Loo Lin.

Výzkum byl proveden společně se spolupracovníky z University of Essex a University od Cambridge. Výsledky byly zveřejněny ve vědeckém časopise Aging dne 14. června 2019.

Výhody pravidelného příjmu čaje

Předchozí studie prokázaly, že příjem čaje je prospěšný pro lidské zdraví, přičemž mezi pozitivní účinky patří např. zlepšení nálady a prevence kardiovaskulárních chorob. Ve skutečnosti výsledky longitudinální studie (metoda empirického výzkumu, při které je určitý jev nebo vzorek populace zkoumán po určité časové období, v některých případech až po několik desetiletí) zveřejněné v roce 2017 ukázaly, že denní konzumace čaje může snížit riziko kognitivního poklesu u starších osob o 50%. Po tomto objevu profesor Feng se svým týmem dále zkoumali účinek čaje na mozkové sítě.

Výzkumný tým přijal 36 dospělých ve věku 60 let a více a shromažďovali údaje o jejich zdraví, životním stylu a psychologické pohodě. Starší účastníci také museli podstoupit neuropsychologické testy a magnetickou rezonanci (MRI). Studie probíhala od roku 2015 do roku 2018. Po analýze kognitivního výkonu účastníků a výsledku neurozobrazování výzkumný tým zjistil, že jednotlivci, kteří konzumovali buď zelený, černý nebo oolong čaj alespoň čtyřikrát týdně po dobu asi 25 let, měli v mozku oblasti, které byly účinněji propojeny.

„Příkladem je analogie silničního provozu – považujte mozkové oblasti za destinace, zatímco spojení mezi mozkovými regiony jsou silnice. Když je silniční systém lépe organizován, je pohyb vozidel a cestujících efektivnější a využívá méně zdrojů. „Když jsou spojení mezi oblastmi mozku strukturovanější, lze zpracování informací provádět efektivněji,“ vysvětlil profesor Feng.

Dále dodal: „V našich předchozích studiích jsme prokázali, že pijáci čaje mají lepší kognitivní funkci ve srovnání s nekonzumenty čaje. Naše současné výsledky týkající se mozkové sítě nepřímo podporují naše předchozí zjištění tím, že ukazují, že pozitivní účinky pravidelného pití čaje jsou výsledkem zlepšené organizace mozku způsobeny zabráněním narušení meziregionálních spojení."

Další krok ve výzkumu

Vzhledem k tomu, že kognitivní a organizace mozku jsou složitě propojeny, je zapotřebí dalšího zkoumání, aby  bylo možné lépe porozumět tomu, jak se funkce, jako je pamět, vynoří z mozkových obvodů, a možné intervence k lepšímu zachování poznání během procesu stárnutí. Profesor Feng a jeho tým plánují zkoumat účinky čaje i bioaktivní sloučeniny v čaji, které mohou mít vliv na kognitivní proces.


Zdroj (původní článek v angličtině): https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190912100945.htm