Bát Tráng je malá vesnička vzdálená asi 15 km od hlavního města Vietnamu, Hanoje. Nachází se v blízkosti Červené řeky a bývalých obchodních center Thang Long a Pho Hien, jejichž rozkvět byl v 15. až 17. století. Oblast je velmi bohatá na jílovitou půdu a proto se počátky Bát Trángské keramiky datují pět až sedm století zpět. Keramické řemeslo se zde uchytilo i díky výhodné pozici v blízkosti řeky, dostupnosti jílu a kaolinu z přilehlých vesnic. Pro kostru předmětu se používal žlutý jíl, na výrobu polevy bílý jíl a ten se poté míchal s popelem z pecí nebo i s popelem mangrovníků.

V jedné z legend se o původu keramické profese tvrdí, že za vlády dynastie Ly byli tři učenci, kteří se při svých cestách naučili keramickému umění. Po cestě zpět do vlasti učení předávali svým krajanům – ve vesnici Bat Trang naučili obyvatele dělat bílou polevu, ve vesnici Tho Ha výrobu červené glazury a obyvatele Phu Lang naučili žlutou glazuru.

Popularita vietnamské keramiky

Keramika nebyla populární jen na domácí půdě, rozšíření a oblibu zapříčinil zahraniční obchod s Japonskem a Čínou a se západními obchodními loděmi, které keramiku dovážely do Evropy a Ameriky. Začátkem minulého století keramika zaznamenala pokles díky omezujícímu zahraničnímu obchodu ze strany vlády Nguyenské dynastie. Od roku 1986 se však díky ekonomické reformě dostala do popředí a je exportována do celého světa a patří mezi nejlepší Vietnamské keramiky jak kvalitou, tak dobrým jménem.

Keramika nejen pro denní potřebu

Keramika je primárně určena pro denní používání v domácnosti – např. misky, čajové nádobí, talíře, konvičky, vázy. Novým pohledem je přinést do této tradiční keramiky inovace v technice, kreativitě i funkčnosti, proto se dnes do tohoto odvětví pouští mladí umělci a vytváří tak skvostné objekty nejen k dennímu používání, ale už i pro náboženské nebo pro dekorativní účely.

Varianty vietnamské keramiky

Nejznámějším zástupcem této keramiky je tzv. bat dan - bílá, levná a pevná miska s širokým ústím. Porcelán nebyl ale jen bílý, vyráběly se z modrého i červeného jílu, kdy polevy byly tvořeny měděnkou či oxidem železitým. Náboženská a dekorativní keramika byla často modře vykreslována a obsahovala např. jména manželů či vysoce postavených úředníků, kteří objednávku učinili.

Pokud jako turista navštívíte Hanoj, nezapomeňte zavítat i do této malebné vesničky. Můžete se podívat na její tepající život ze zad buvola a poznat tak řemeslné uličky plné keramiky. Lehko se pak může stát, že doputujete na „Bat Trang Porcelain and Pottery Market“, kde podlehnete kouzlu jílové půdy a vytvoříte si vlastní keramiku.