Mýtus, rituál a symbol, odvěcí společníci lidstva… promlouvají o pradávných silách, co stvořily Svět a veškeré bytí, silách tak mocných že mohly učinit naprosto cokoli. Není divu, že se jim malé lidské bytosti chtěly přiblížit, poděkovat, či se jim odvděčit. Abychom pochopili původ kadidla a vonných směsí k vykuřování, musíme se vydat na tisíciletou cestu zpět v čase. První část článku.

Od mýtu k rituálu

Vraťme se k samotným kořenům lidské existence, alespoň tedy v té podobě světa, kdy se již můžeme nazývat lidmi. Prapůvodní směsi určené k pálení, obsahovaly pryskyřici vonných dřevin a byliny. Pálením se uvolňovala vůně, kterou si lidé užívali. Uvolněná vůně dýmu vytvářela atmosféru, kterou pradávné lidské bytosti považovaly za jakýsi propojovací most do světa vyšších bytostí. Mnoho z rituálů, při nichž se užívalo kadidlo, mělo očišťovat od zlé energie, posilovat duševní síly a pozitivní energii. Řada vykuřovacích směsí se užívala v lidovém léčitelství na celou škálu neduhů. V prvé řadě k uklidnění mysli, proti melancholii, ke klidnému spánku, za účelem posílení libida aj. Uvědomme si, že už jen to, že se pálení kadidla dochovalo v živoucí podobě až do dnešních dnů, je fantastické. Je to jeden z nesmrtelných rituálů, který provází člověka po celou dobu jeho existence. Vonný dým je něčím nadčasovým a jeho užití překračuje hranice času i kultury.

Historické ukotvení

Historicky podložené používání kadidla máme již u nejstarších civilizací v Mezopotámii a Egyptě. Jeho použití je doloženo i v bibli. Tři králové ho donesli jako vzácný dar malému Ježíškovi. Kadidlo v podobě vonné tyčinky začíná svůj příběh v Tibetu, v útrobách tamních klášterů, kde vznikla tajná receptura na první z nich. Odsud se jejich obliba začala šířit do Číny, Indie a Japonska. Dnes rozlišujeme obrovské množství druhů a vůní. Notně se liší svým charakterem, sytostí vůně i délkou a tvarem. Do Japonska, které bylo na samotném východním konci obchodních tras, se vonné tyčinky dostaly po Hedvábné stezce z Číny.

I v Japonsku byly samozřejmě tyčinky součástí důležitých náboženských obřadů (budhismu) i dalších rituálů. „Umění pálení kadidla“ se v Japonsku zdokonalovalo po několik staletí a stejně jako u jiných aspektů japonské kultury i tento obřad byl plný tradice a specifických pokynů. Obřad se nazývá KÓDÓ (cesta vůně), a měl podobnou oblibu i postavení jako čajový obřad. Jeho cílem bylo nechat se zcela pohltit vůní a naslouchat její podstatě, rezonovat, neomezovat se pouze na čich ale zapojit i ostatní smysly, naučit se rozlišovat jemné nuance vůní, obohatit tak svého ducha a zušlechťovat tělo. Oblibu si získal nejprve mezi samuraji a aristokracií a poté se začal šířit i na spisovatele, umělce, obchodníky… Posvátný obřad pálení byl spojován s nejrůznějšími terapeutickými účinky. Tradiční obřad KÓDÓ tvoří spolu s čajovým obřadem a aranžováním květin pilíř japonského GEIDÓ (cesta umění). Tradiční japonské tyčinky jsou považovány za jedny z nejlepších kadidel na světě. Jsou velmi vyváženou směsí s jemnou a ušlechtilou vůní, bývají kratší a vydávají jen málo kouře. Díky této jedinečné vlastnosti se báječně hodí do menších prostor. Jejich charakter ocení decentnější stojánky z ušlechtilých materiálů (kov, porcelán, kámen).

Indické vonné tyčinky jsou jedním z nejstarších typů a Indie je také největším vývozcem vonných tyčinek na světě. Pálení vonného dýmu zde má bohatou tradici a jejich výroba se zakládá na posvátných textech hinduistických Véd. Vonný dým je chápán jako pokrm bohů. Možná, že i to je jeden z důvodů, proč mají indické tyčinky vydatnější dým než jiné. Tyčinky mají jádro z bambusové štěpiny a vonná pasta se na ni pomalu a systematicky nanáší. Ta je složená z vonných bylin, dřevin a pryskyřice, stmelovaná medem či arabskou gumou. Díky dřívku z bambusové štěpiny, se dají tyčinky snadno umístit do jakéhokoli stojánku. Nejoblíbenější jsou tradiční dřevěné stojánky ve tvaru lyže, které umožní odchytávání popela i těch nejdelších vonných tyčinek. Indické vonné tyčinky s vydatným vonným dýmem se skvěle hodí do tradiční kadidelnice, ve které je možné zapálit několik tyčinek najednou.

Tibetské vonné tyčinky jsou ve srovnání s jinými jedinečné. Mají velmi čisté a přírodní složení, vyrábí se ručně pouze za použití místních bylin, koření, květin a vonného dřeva. Vytváří se bez středové tyčky, která by je držela pohromadě. Jejich dým je méně hutný a čistší. Protože se jedná o ruční výrobu, tyčinky jsou o trochu silnější než japonské nebo indické. Stanou se skvělými společníky těch, kteří oceňují tradiční řemeslnou výrobu. Také si doslova říkají o tvarově zajímavý stojánek například se soškou slona nebo Buddhy. Ve své domovině mají silnou vazbu nejen k budhismu ale i k i tibetské medicíně. Takže jsou významným představitelem tibetské kultury. Během náboženských rituálů bylo a stále je běžnou praxí zapalovat vonné tyčinky, a protože většina Tibeťanů se upíná k budhismu, staly se vonné tyčinky jejich denní a nepostradatelnou praxí.

Vonných tyčinek je nepřeberné množství typů a vůní, toto jsou jen některé z nich, zajímavé původem i charakterem vůně. Je jen na vás, kterému aspektu dáváte přednost. Z naší široké nabídky vonných tyčinek z celého světa si jistě vyberete tu pravou.

V první části článku se můžete dozvědět více o tom, jak vonné tyčinky vznikají a jak si vybrat ty správné.