V oblasti Uji většinou napadne pouze okolo 10 cm sněhu. V této době čekají čajovníky trpělivě na jaro.

Práce během chladných zimních měsíců

Během zimy lístky a kořeny čajových keřů téměř nerostou. Rostliny využívají živiny získané při hnojení během podzimu, aby se následně na jaře mohly probudit a začít růst v plné síle. Keřům mladším čtyři roky musí farmáři věnovat speciální péči, aby zimu bez úhony přežily. Např. když klesne velmi nízko teplota půdy, farmáři rozloží na zem kolem mladých keříků suchou slámu.

Hlavní práce farmářů během zimy však spočívá v tom, že chystají organická hnojiva pro příští rok, připravují půdu pro nové čajové plantáže, nebo se zabývají projekty, které mají za cíl zkvalitnit běh celé farmy. Zima je totiž jediným obdobím, kdy je čas všechny tyto úkoly splnit.