PRO SPOTŘEBITELE

Každý spotřebitel by měl dodržovat bezpečnostní doporučení uvedené na dokumentu značky Levandulovna  na webové stránce. Proto vždy pozorně čtěte tyto bezpečnostní pokyny a řádně je dodržujte.

Norma ČSN EN 15494 určuje bezpečnostní značení svíček určených k hoření v místnostech.

POVINNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

U všech svíček, kde toto značení nebylo použito, dodržujte následující upozornění

Bezpeč. info 1

Volitelné bezpečnostní informace

bezpec info 2