Djembe je buben, který pochází z Afriky. Je velmi vhodným hudebním nástrojem k nacvičování rytmiky či muzikoterpeutickým cvičením.