+420 777 788 854 Po - Pá 9 - 17 hod.

Ochrana osobních údajů GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je nové komplexní evropské nařízení o ochraně dat, které poskytne fyzickým osobám v Evropské unii (EU) větší ochranu dat. 

Ve firmě Daniel Krečmer ORIENTAL  aktualizujeme naše systémy a procesy v rámci příprav na začátek platnosti GDPR dne 25. května 2018.

Podmínky ochrany osobních údajů
I. Základní ustanovení

  1.  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ORIENTAL.CZ provozuje Daniel Krečmer ORIENTAL, IČ 70620261, se sídlem Výškovická 3085/2, 700 30 Ostrava 3, zapsaný v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Ostravě Jih pod č.j. H15920. (dále jen: „správce“).
  2.  Kontaktní údaje správce jsou adresa: Daniel Krečmer Oriental, Výškovická 3085/2, 70030, Ostrava - Zábřeh Email: eshop@oriental.cz telefon: +420 777 788 854
  3.  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  4.  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Kupující - spotřebitel (B2C)
- jméno a příjmení
- adresa
- e-mail
- telefonní číslo
- registrovaný zákazník 18+ - kopie OP
- číslo účtu (odstoupení od smlouvy, reklamace, přeplatek…)
Kupující - podnikatel (B2B)
- jméno a příjmení
- název společnosti
- e-mail
- telefonní číslo
- adresa společnosti
- IČ a DIČ společnosti
- číslo účtu (odstoupení od smlouvy, reklamace, přeplatek…)

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 7 let od ukončení smluvního vztahu).

• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 7 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou:

a) firemní účetní Ing. Jana Fajkusová IČ 62268180,

b) poskytovatel softwaru pro tvorbu a správu internetového obchodu Shopsys s.r.o. IČ 27790487 DIČ CZ27790487,

c) PPL CZ s.r.o. IČ 25194798 DIČ CZ25194798,

d) Česká pošta, s.p. IČ 47114983 DIČ CZ47114983,

e) Heureka – zasílání dotazníku spokojenosti,

f) Livechatoo IČ 46526951 DIČ SK2023412336,

g) Poskytovatel softwaru pro správu skladového hospodářství a tvorbu účetních dokladů Datamix solutions s.r.o. IČ 27780121 DIČ CZ27780121,

h) Facebook,

i) Google,

j) Čajovna V Pohodě Třinec IČ 67692184 DIČ CZ7403294965,

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování e-shopu na adrese www.oriental.cz a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

• zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů osobních údajů pod č. 40489

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.Tento web používá cookies Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Cookies Rozumím